СИНГУЛАРНОСТ

Singularity

Рoсна и Флак

Естонија, Норвешка

автор:
Кули Росна

режија;
Кули Росна, Кенет Флак

Играат:
Кули Росна

Кореографија: Кули Росна, Кенет Флак
Музика: Мадс Кјелдгард
Дизајн на интерактивен звук: Кенет Флак во соработка со Кули Росна
Интерактивно видео: Кенет Флак во соработка со Томас Јурдан
Програмирање сензор: Кенет Флак
Дизајн на светло: Кенет Флак во соработка со Роми Рутас
Костимографија: Урсула Голдштајн
Копродукција со: Солтумату Тантсу Лава
Со поддршка од: Norwegian Arts Council, Nordic Culture Point, Estonian Cultural Capital, Eesti kultuur maailmas and Kristiansand City

Што значи слободата кога сè е поврзано?
Кога просторот е заситен со приказни
барајќи од мене да следам
или да се маѓепса.
Влегувајќи во вортексот на самиот себе,
не знаејќи кој и што ќе остане.

Ја дефинираме сингуларноста како уникатност и недостапност на внатрешниот живот. Како особеност на сето искуство. Како простор каде што сите намери и описи пропаѓаат, отворајќи се за нови квалитети. Како отуѓување од она што мислиме дека го знаеме. Како влегување во зоната. ‘Сингуларност’ е мултимедијално дело за танц, интерактивен звук и визуелни елементи. Изведбата е обид за автопоезис, самосоздавање.

Одличен спој на звук и слики, со чувствителен софистициран танцов перфрманс.

времетраење:
60 мин.

учеството на МОТ 2023 е реализирано и со поддршка на: