Карневал за “Себеси”

Carnival of Selfhood

работилница:

Ментор: Мирза Метин

•Учесниците ќе работат боси.

• Работилницата ќе вклучува интензивни, понекогаш предизвикувачки физички и вокални вежби.

• Учесниците треба да носат удобна облека, црна тренерка.

• Лимит на учество: 16-20 учесници.

Оваа работилница претендира преку серија на физички и вокални вежби учесниците да доживеат автокарневалско искуство. Вежбите главно се составени од вокални и физички анализи на традиционални курдски танци и песни. Различните овчарски гласови се исто така една од темите што се провлекува низ овие вежби. Во вториот дел од работилницата ќе се користи и сопствената културна, физичка и вокална меморија на учесниците.

времетраење:
3,5 часа
прв дел: 1,5 часа,
30 минути пауза,
– втор дел: 1,5 часа

јазик:
Англиски

Влезот е слободен

сцена: ФДУ