Институција која недостасува/Дијалог кој недостасува

Missing Institution/ Missing Dialogue

(кокураторски) разговори

ЛОКОМОТИВА

ППЖ

Локомотива како дел од соработката со МОТ оваа година, организира и програма Перформанс Платформа/Номад ДанСесии, составена од резиденција и дискусија: „Институција која недостасува“. Партнер на оваа соработка е Фестивалот за феминистичка култура и акција ПРВО ПА ЖЕНСКО и МОТ фестивалот, а програмата е и дел од мрежата Life Long Burning. „Институција која недостасува“ е продолжение на серијата (кокураторски) разговори „Дијалог кој недостасува“, кои ги започнаа минатата година Локомотива и Прво па женско на МОТ со цел да се креира простор во јавноста каде што ќе можеме заедно да рефлектираме за делата, праксите, потребите, процесите, условите и политиките во полето на современите изведувачки уметности.

времетраење:
100 мин.

јазик:
Македонски

Влезот е слободен

сцена: МКЦ (Галерија 2)